วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2555

การเขี่ยเชื้อจากวุ้นไปเมล็ดข้าวมี2ตอน

ศูนย์เรียนรู้บ้านเห็ด ได้แนะนำให้ผู้เพาะเลี้ยงเห็ดหันมาทำเห็ดครบวงจร และอย่างมีสติ การทำอาหารวุ้น PDA ใช้มันฝรั่งไม่เหมาะในประเทศไทย แต่ RDA สูตรอาหารวุ้นที่บ้านเห็ดคิดขึ้นใช้ข้าวสาร เชื้อเดินเร็ว และประหยัด  ในVDOได้แสดงการเขี่ยเชื้อในอาหารวุ้นไปเมล็ดข้าวเปลือกและข้าวฟ่าง เพื่อเป็นการขยายพันธุ์เชื้อราเห็ดให้มากขึ้น ก่อนนำไปใส่ก้อนเห็ดเพื่อเปิดดอกต่อไปไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น