วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2556

นาฬิกาตั้งเวลา

ตอนที่1 ตั้งเวลาให้อุปกรณ์ตั้งเวลา
การที่จะใช้นาฬิกาตั้งเวลา ทำงานได้อย่างถูกต้อง จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องตั้งเวลาอุปกรณ์ตั้งเวลาให้เป็นเวลาเดียวกับปัจุบันก่อน


ตอนที่2 ตั้งโปรแกรม ให้อุปกรณ์ตั้งเวลา
เป็นการตั้ง โปรแกรม ให้อุปกรณ์ตั้งเวลาทำงาน/หยุดทำงาน ตามระยะเวลาที่เราต้องการ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น